نرخ خرید و فروش ارز در بانک توسعه صادرات ایران و تهران و مناطق آزاد
در تاریخ adate شمسی برابر با bdate میلادی