صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
4- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
سه شنبه   ۱۴۰۰/۷/۶  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » هشدار قانونی
 

 

 

 

             لزوم رعایت حقوق قانونی موسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران

از آنجا که براساس قوانین و موازین حاکم بر حقوق مؤلفین، مصنفین و حقوق مالکیت آثار فرهنگی و معنوی، کلیه حقوق انحصاری برنامه نویسی و ساختار نرم افزاری، طراحی، علائم‌ تجاری و اطلاعات سایت های مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران به این مؤسسه اطلاع رسانی تعلق دارد، هرگونه تقلید، مشابه سازی، ضبط، تکثیر جزئی یا کلی و توزیع " اطلاعات بازرگانی " تهیه شده در مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی خصوصی و عمومی، لینک نمودن سایت های مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران به سایت خود ، سایت های سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی ، اینترانت ، ایمیل ، نمابر، درج در نشریات و بولتن‌ها و غیره ... حتی با قید مأخذ در داخل یا خارج از کشور ممنوع است. افزون بر این، نظر به اینکه اطلاعات سایت های مرکز ‌اطلاعات ‌فنی ‌ایران صرفاً برای بهره گیری مشترکین این مؤسسه تهیه می‌شود، ارائه شناسه کاربرUsername/، گذر واژه Password/ و کپـی مطالـب توسـط مشترکین به اشخـاص حقیقـی یا حقـوقـی ثالـث مجـاز نیست و مغایـر با مفـاد تعهـدات مشترک تلقـی می‌گـردد. بنابراین مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران درصورت مشاهده نقض حقوق قانونی و انحصاری این مؤسسه توسط‌ هر یک‌ از مشترکین ، نه تنها نسبت به قطع اشتراک این دسته از مشترکین اقدام می‌نماید ، بلکه متناسب با موضوع ، جهت جبران خسارت اعتباری و مادی وارد شده به مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران، متخلفین را در داخل یا خارج از کشور براساس قوانین و موازین حاکم بر محل وقوع جرم تحت پیگرد قرار خواهد داد.
 

 
بالا^^