صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
5- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
شنبه   ۱۴۰۰/۸/۱  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » انتشارات
 
 ارز
 

کتابچه راهنمای نرخ برابری انواع ارز، سکه، طلا، نقره و پلاتین
در بازار داخلی و بورس لندن

کاربران محترم
همانگونه که استحضار دارید مرکز اطلاعات فنی ایران با‌هدف‌گردآوری‌اطلاعات‌ارز‌و‌فلزات‌گرانبها در یک مجموعه جهت فراهم نمودن امکان دسترسی سریعتر اعضاء مرکز‌اطلاعات‌فنی‌ایران به اطلاعات مورد نیاز در زمینه نرخ انواع ارز و فلزات گرانبها، هر سه ماه یکبار راهنمای نرخ برابری ارزها و فلزات گرانبها را منتشر می نماید. این کتابچه مطالب "نرخ انواع ارز در بازار آزاد تهران"، "نرخ ارزهای عمده جهت انجام امور گمرکی"،  "نرخ برابری دلار، پوند، یورو با ریال ایران در خارج از کشور" ، "نرخ برابری دلار، یورو، پوند، یکصد ین و SDR در بورس های بین المللی" ، "نرخ سکه، طلا و نقره در بازار داخلی و  در بورس لندن" را در بر می گیرد. یاد آور می شود، کلیه مطالب کتابچه راهنمای نرخ انواع ارز سکه، طلا، نقره و پلاتین قبلا در این سایت و در مطالب ارز که توسط ایمیل یا فکس برای اعضاء ارسال شده است، درج گردیده است . درضمن، اعضاء محترم در صورت تمایل می توانند کتابچه "راهنمای نرخ انواع ارز و فلزات گرانبها " را در قبال پرداخت وجه هر یک از کتابچه ها ، از طریق تماس با روابط عمومی مرکز اطلاعات فنی ایران درخواست نمایند.

فهرست کتابچه های راهنمای نرخ انواع ارز و فلزات گرانبها

تاریخ انتشار

عناوین مطالب

شماره کتابــچه

آذر 71 راهنمای  نرخ  ارز صادراتی  از تاریخ   28/10/64 تا  29/12/69 شماره 1
بهمن 70 راهنمای  نرخ  دلار، مارک  در بازار آزاد از 20/3/65 تا  30/7/70 "   2
اردیبهشت 71 راهنمای  نرخ  دلار و مارک در بازار آزاد از 1/8/70 تا  28/12/70 "   3
مهر 71 راهنمای  نرخ  دلار و مارک در بازار آزاد از 1/1/71 تا  31/6/71 "   4
فروردین 72 راهنمای  نرخ  دلار و مارک در بازار آزاد از 1/7/71 تا  29/12/71 "   5
بهمن 72 راهنمای  نرخ دلار و مارک در بازار آزاد از 1/1/72 تا  31/6/72 "   6
اردیبهشت  73

راهنمای نرخ دلار،مارک و پونددر بازار آزاد از1/7/72 تا29/12/72

"   7
مهر 73

راهنمای نرخ  دلار، مارک و پونددر بازار آزاد از 1/1/73 تا
 31/6/73

"   8
فروردین 74

راهنمای نرخ دلار، مارک‌و پونددر بازار آزاد از 1/7/73تا29/12/73

"   9
تیر 74

راهنمای نرخ برابری ارزهای‌عمده دربورس‌لندن از تاریخ 1/1/74
 تا 31/3/74

"   10
تیر 74

نرخ ارزهای عمده جهت انجام امور گمرکی از تاریخ 1/10/70
تا 31/3/74

"   11
آبان 74

 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها شامل  نرخهای  امور گمرکی  (تیر تا آبان  74)، یوزانس  (فروردین  تا آبان  74)، حواله  دلار و مارک با منشاء خارجی  (5/1/74 تا31/2/74)، نرخ  دلار، مارک  و پوند (14/1/74 تا31/2/74) و نرخ  برابری  ارزهای  عمده  در بورس  لندن  (از1/4/74 تا31/6/74)

"   12
دی 75

راهنمای  نرخ  برابری  ارزهای  عمده  در بورس  های  بین المللی ، امور گمرکی  و یوزانس  شامل  : گمرکی  و یوزانس  (آذر 74 تا اردیبهشت  75)، نرخ  برابری  ارزها در بورس های  بین المللی  از تاریخ  1/7/74 تا 16/2/75 (برابر با 23/9/95 تا
 5/5/96 )

"   13
دی 75

راهنمای  نرخ  برابری  ارزها شامل : گمرکی  و یوزانس  (خرداد تا آبان  75)، نرخ  برابری  ارزهای   عمده  با ریال  ایران  از
1/2/75 تا 18/9/75 و نرخ  برابری  دلار با برخی  از ارزهای  عمده  از 17/2/75 تا 17/9/75  (برابر با 6/5/96 تا 7/12/96)

"   14
تیر 76

 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها شامل  یوزانس  و گمرکی  آذر 75 تا تیر 76، دلار با ارزهای  عمده  در بورس  لندن  18/9/75 تا
 22/4/76 (برابر با 8/12/96 تا 13/7/97 )

"   15
دی 76

راهنمای  نرخ  برابری  ارزها شامل : یوزانس  و گمرکی  از مرداد تا دی  76، ریال  ایران  با برخی   از ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی  از 29/4/76 تا 4/10/76 ، نرخهای  دلار واریزنامه ای  از 7/5/76  تا 15/10/76، نرخ  دلار با ارزهای  عمده  در بورس  لندن  14 ژوئیه  97 تا 31 دسامبر 97 طلا، نقره  و پلاتین  در بورس  لندن  از (11/7/97 تا 31/12/97 )، سکه  بهار آزادی  و طلا در بازار داخلی  از 23/4/76 تا 10/10/76

"   16
تیر 77

 راهنمای  نرخ  برابری ارزها و فلزات  گرانبها شامل  گمرکی  و یوزانس  از بهمن 76تاتیر77 دلار واریزنامه ای  از 17/10/76 تا
 16/4/77 ، دلار با ارزهای  عمده  در بورس  لندن  ازتاریخ  ژانویه  98 تا 12 ژوئیه  98 ، ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی از4/10/76تا8/4/77،نرخ فلزات  گرانبها در لندن  از 2 ژانویه  98 تا 30 ژوئن  98، سکه  و طلا در بازار داخلی  از تاریخ  11/10/76 تا 15/4/77

"   17
آذر 77

راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها ازتاریخ  1/4/77 تا 30/8/77 شامل : یوزانس ، گمرکی ، دلار واریزنامه ای ، دلار با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ، ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی ، نرخ  فلزات  گرانبها در بورس  لندن  و در بازار داخلی .

"   18
فروردین 78

راهنمای  نرخ  برابری  ارزها، فلزات  گرانبها از تاریخ  1/9/77 تا 29/12/77 شامل : یوزانس  و گمرکی ، دلار و ارز واریزنامه ای ، حواله  دلار در خارج  کشور، نرخ  انواع  ارز در بازار آزاد   تهران ، دلار با ارزهای  عمده   در بورس  لندن ، نرخ  یورو با ارزهای  عمده  دربورس  لندن ، نرخ  فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و در بورس  لندن   و قیمت  سکه  در بازار داخلی .

"   19
تیر 78 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/1/78 تا 31/3/78 شامل : نرخهای   یوزانس   و گمرکی  ، دلار واریزنامه ای  ، حواله  در خارج  از کشور، انواع  ارز در بازار آزاد   تهران ، دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ، فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و در بورس  لندن  و قیمت  سکه  در بازارداخلی . "   20
مهر 78 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/4/78 تا 31/6/78 شامل  نرخهای  یوزانس   و گمرکی ، دلار واریزنامه ای ، حواله  در خارج  از کشور، انواع  ارز در بازار آزاد   تهران ، دلار و یورو با ارزهای  عمده   در بورس  لندن ، فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و در بورس  لندن  و قیمت  سکه  در بازار داخلی . "   21
بهمن 78 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/7/78 تا 30/9/78 شامل نرخهای  یوزانس  و گمرکی ، دلار واریزنامه ای ، حواله  در خارج  از کشور ، انواع  ارز در بازار آزاد تهران ، دلار و یوروبا ارزهای  عمده  در بورس  لندن ، فلزات گرانبها در بازار داخلی  و در بازار بورس  لندن  و قیمت  سکه  در بازار داخلی . "   22
فروردین 79 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/10/78 تا 29/12/78 شامل نرخهای  یوزانس  و گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی ، حواله  در خارج  از کشور، انواع  ارز در بازار آزاد   تهران ،دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ، فلزات  گرانبها در بازارداخلی  و در بازار بورس  لندن  و قیمت   سکه  و طلا در بازارداخلی "   23
مرداد 79

راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/1/79 تا 31/3/79 شامل نرخهای  یوزانس  و گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی  دلار، نرخ  توافقی  خرید و فروش  انواع  ارز در بانک  ملی ایران ، نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی  و در بازار آزاد  تهران ، دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ، فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و در بازار بورس  لندن  و قیمت  سکه  وطلا در بازار داخلی 

"   24
آبان 79 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/4/79 تا 31/6/79 شامل  نرخهای  یوزانس  و گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی  دلارویورو، نرخ  توافقی  خرید و فروش  انواع  ارز در بانک  ملی ایران ، نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین  المللی  و در بازار آزاد تهران ، دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ، فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و در بازار بورس  لندن  و قیمت  سکه  و طلا در بازار داخلی  "   25
دی 79 راهنمای  نرخ  برابری  ارزها و فلزات  گرانبها از تاریخ  1/7/79 تا 30/9/79 شامل  نرخهای  یوزانس  و گمرکی ، گواهی  سپرده  ارزی  دلار و یورو، نرخ  توافقی  خرید و فروش  انواع  ارز در بانک  ملی  ایران ، نرخ  ریال  ایران  با ارزهای  عمده  در بازارهای  بین المللی  و در بازار آزاد تهران  و دلار و یورو با ارزهای  عمده  در بورس  لندن ،  فلزات  گرانبها در بازار داخلی  و در بازار بورس  لندن  و قیمت  سکه  و طلا در بازار داخلی  "   26

 

بالا^^