صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
2- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
پنج شنبه   ۱۴۰۰/۷/۱  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » تعطیلات رسمی کشورهای جهان
 
تعطیلات رسمی  کشور ایران

تعطیلات رسمی کشور ایران در سال های 2021-2020

تاریخ

مناسبت

Jan-29-2020

Martyrdom of Hazrat Fatemeh

Feb-11-2020

 Victory of Islamic Revolution

March-08-2020

 Birthday of Imam Ali

March-19-2019

Oil Nationalization Day

March-20-2020

Noruz (Iranian year 1399  Begins)

March-21-2020

Noruz

March-22-2020

Noruz

March-23-2020

Noruz

March-31-2020

Islamic Republic Day

April-1-2020

Sizdah-bedar (Nature Day)

April-9-2020

Birthday of Imam Mahdi

May-15-2020

Martyrdom of Imam Ali

May-24-2020

Eid-e-Fetr

May-25-2020

Eid-e-Fetr

June-3-2020

Demise of Imam khomeini

June-4-2020

Uprising Khordad 15 (1963)

June-17-2020

Martyrdom of Imam Jafar Sadegh

July-31-2020

Eid-e-Ghorban

Aug-08-2020

Eid-e-Ghadir Khom

Aug-29-2020

Tasua

Aug-30-2020

Ashura

Oct-08-2020

Arbaeen

Oct-16-2020

Demise of Prophet Mohammad

Oct-17-2020

Martyrdom of Imam Reza

Oct-25-2020 Martyrdom of Imam Hassan Asgari

Nov-03-2020

Birthday of Prophet Mohammad

Jan-17-2021

Martyrdom of Hazrat Fatemeh

Feb-10-2021

Victory of Islamic Revolution

Feb-25-2021

Birthday of Imam Ali

March-11-2021 Mabath of prophet

March-19-2021

Oil Industry Nationalization Day

 

بالا^^