صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
1- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
چهارشنبه   ۱۴۰۰/۶/۳۱  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » راهنمای مدیران » توصیه های پزشکی
 
توصیه های پزشکی

 

به خاطر قلبتان فقط 7 ساعت بخوابید

 

به خاطر قلبتان فقط 7 ساعت بخوابید

مطالعه جدید محققان علوم پزشکی نشان می دهد کسانی که بیشتر یا کمتر از هفت ساعت در شبانه روز می خوابند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را در خود افزایش می دهند.

 

 به گزارش خبرگزاری فرانسه ، بر اساس اعلام دانشمندان ، خواب کمتر از پنج ساعت در شبانه روز ، خطر ابتلا به حملات قلبی ، بیماری های قلبی ، آنژین و سکته مغزی را به بیش از دو برابر افزایش می دهد.محققان دانشکده پزشکی دانشگاه وست ویرجینیا طی مقاله ای که در شماره اخیر نشریه خواب Sleep منتشر شد همچنین بیان کردند که خواب بیشتر از هفت ساعت در شبانه روز خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.آن دسته از شرکت کنندگان در این مطالعه که به میزان نه ساعت یا بیشتر در شبانه روز خوابیدند به اندازه یک و نیم برابر بیشتر از کسانی که هفت ساعت در شبانه روز می خوابیدند به بیماری های قلبی عروقی مبتلا شدند.همچنین بیشترین میزان خطر متوجه افراد کمتر از شصت سال بود که در شبانه روز ، کمتر از پنج ساعت می خوابیدند.این افراد در مقایسه با کسانی که هفت ساعت در شبانه روز خواب داشتند ، خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را به بیش از سه برابر در خود افزایش می دادند.محققان همچنین دریافتند زنانی که خوابشان در شبانه روز ، کمتر از پنج ساعت است به میزان دو و نیم برابر زنانی که هفت ساعت می خوابند به بیماری های قلبی عروقی مبتلا می شوند.کوتاهی میزان خواب شبانه روزی ، با افزایش خطر انژین صدری همراه می شود و از سوی دیگر نیز بلند بودن طول خواب شبانه روزی ، با افزایش خطر حملات قلبی و سکته مغزی همراه است.محققان همچنین در مطالعه دیگری که نتایج آن نیز در شماره اخیر نشریه خواب Sleep منتشر شد اعلام کردند چرت زدن های کوتاه و گاه به گاه ، برای کسانی که خواب کمی در شبانه روز دارند مفید است.دکتر دیوید دینگز و همکارانش در دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا و در واحد خواب و زمان زیست شناسی این دانشکده دریافتند از بین یکصد و چهل و دو فرد بالغی که در مطالعه آنان حضور داشتند آنانی که کمتر از پنج ساعت در شبانه روز می خوابیدند دفعات واکنش آهسته تری داشتند و در تمرکز مشکلات جدی پیدا می کردند.ولی بعد از یک شب استراحت کامل ،‌کسانی که خواب ناکافی داشتند ، به طور بارزی از نظر آگاهی و تسلط به محیط ، وضع بهتری پیدا می کردند و به خصوص ده ساعت خواب در آنان ، نتایج مناسبی در بر داشت.دکتر دینگز می گوید : یک یا دو ساعت خواب اضافی در صبح و بعد از خواب ناکافی ، فواید زیادی برای فرد دارد و هوشیاری او را افزایش می دهد.محققان همچنین در مطالعه خود در باره خواب و بیماری های قلبی عروقی ، اطلاعات حاصل از پرونده سی هزار نفر را در سال دو هزار و پنج میلادی مورد بررسی قرار دادند.آکادمی علوم خواب امریکا به همه افراد بالغ توصیه می کند به طور کلی در هر شبانه روز بین هفت تا هشت ساعت خواب کافی و مناسب داشته باشند.به خاطر قلبتان فقط 7 ساعت بخوابید .محققان همچنین دریافتند زنانی که خوابشان در شبانه روز ، کمتر از پنج ساعت است به میزان دو و نیم برابر زنانی که هفت ساعت می خوابند به بیماری های قلبی عروقی مبتلا می شوند.مطالعه جدید محققان علوم پزشکی نشان می دهد کسانی که بیشتر یا کمتر از هفت ساعت در شبانه روز می خوابند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را در خود افزایش می دهند.به گزارش خبرگزاری فرانسه ، بر اساس اعلام دانشمندان ، خواب کمتر از پنج ساعت در شبانه روز ، خطر ابتلا به حملات قلبی ، بیماری های قلبی ، آنژین و سکته مغزی را به بیش از دو برابر افزایش می دهد.محققان دانشکده پزشکی دانشگاه وست ویرجینیا طی مقاله ای که در شماره اخیر نشریه خواب Sleep منتشر شد همچنین بیان کردند که خواب بیشتر از هفت ساعت در شبانه روز خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.آن دسته از شرکت کنندگان در این مطالعه که به میزان نه ساعت یا بیشتر در شبانه روز خوابیدند به اندازه یک و نیم برابر بیشتر از کسانی که هفت ساعت در شبانه روز می خوابیدند به بیماری های قلبی عروقی مبتلا شدند.همچنین بیشترین میزان خطر متوجه افراد کمتر از شصت سال بود که در شبانه روز ، کمتر از پنج ساعت می خوابیدند.این افراد در مقایسه با کسانی که هفت ساعت در شبانه روز خواب داشتند ، خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را به بیش از سه برابر در خود افزایش می دادند.محققان همچنین دریافتند زنانی که خوابشان در شبانه روز ، کمتر از پنج ساعت است به میزان دو و نیم برابر زنانی که هفت ساعت می خوابند به بیماری های قلبی عروقی مبتلا می شوند.کوتاهی میزان خواب شبانه روزی ، با افزایش خطر انژین صدری همراه می شود و از سوی دیگر نیز بلند بودن طول خواب شبانه روزی ، با افزایش خطر حملات قلبی و سکته مغزی همراه است.محققان همچنین در مطالعه دیگری که نتایج آن نیز در شماره اخیر نشریه خواب Sleep منتشر شد اعلام کردند چرت زدن های کوتاه و گاه به گاه ، برای کسانی که خواب کمی در شبانه روز دارند مفید است.دکتر دیوید دینگز و همکارانش در دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا و در واحد خواب و زمان زیست شناسی این دانشکده دریافتند از بین یکصد و چهل و دو فرد بالغی که در مطالعه آنان حضور داشتند آنانی که کمتر از پنج ساعت در شبانه روز می خوابیدند دفعات واکنش آهسته تری داشتند و در تمرکز مشکلات جدی پیدا می کردند.ولی بعد از یک شب استراحت کامل ،‌کسانی که خواب ناکافی داشتند ، به طور بارزی از نظر آگاهی و تسلط به محیط ، وضع بهتری پیدا می کردند و به خصوص ده ساعت خواب در آنان ، نتایج مناسبی در بر داشت.دکتر دینگز می گوید : یک یا دو ساعت خواب اضافی در صبح و بعد از خواب ناکافی ، فواید زیادی برای فرد دارد و هوشیاری او را افزایش می دهد.محققان همچنین در مطالعه خود در باره خواب و بیماری های قلبی عروقی ، اطلاعات حاصل از پرونده سی هزار نفر را در سال دو هزار و پنج میلادی مورد بررسی قرار دادند.آکادمی علوم خواب امریکا به همه افراد بالغ توصیه می کند به طور کلی در هر شبانه روز بین هفت تا هشت ساعت خواب کافی و مناسب داشته باشند.
 

 

بالا^^