صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
3- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
چهارشنبه   ۱۳۹۹/۱۱/۸  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » راهنمای مدیران » رژیم غذایی مناسب
 
رژیم غذایی مناسب

 

تولید انسولین در کاهو

 

 تولید انسولین در کاهو

پژوهشگران بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس موفق به کشت کاهوی تراریخت حاوی ژن پروانسولین انسانی شدند.


دیابت نوعی بیماری است که در آن بدن نمی تواند انسولین تولید کند یا به درستی از آن استفاده کند. اگرچه انسولین عموماً در باکتری یا مخمر برای استفاده تجاری تولید می شود، اما در حال حاضر تحقیقات بر روی روش های دیگر تولید از جمله تولید پروتیین انسولین در گیاهان متمرکز شده است. دکتر مهدی محب الدینی که پژوهشی را در قالب رساله دکتری تخصصی خود در زمینه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات انجام و ارائه داده است، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: کاهو یک گیاه مناسب برای تولید پروتیین های نوترکیب و به ویژه واکسن های خوراکی است. این گیاه یکی از عمده ترین سبزی های برگی بوده و متعلق به خانواده Asteraceae است. وی در تشریح طرح تحقیقاتی خود گفت: در این مطالعه با استفاده از آغازگرهای مخصوص و روش PCR، ژن پروانسولین انسانی تکثیر شد. ژن تکثیر شده از روی ژل جداسازی و با آنزیم های خاص برش داده و در ناقل pCAMBIA1304 همسانه سازی شد. ناقل ساخته شده با روش های مختلف تأیید شد. محب الدینی در ادامه تصریح کرد: مهندسی ژنتیک کاهو به یک روش موثر و قابل اتکای کشت بافت نیاز دارد. برای این منظور، عوامل مختلف موثر بر باززایی کوتیلدون های کاهو از قبیل ژنوتیپ، سن ریزنمونه و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بررسی شدند. بالاترین میزان کالوس زایی در غلظت 2.7 میکرو مولار NAA و 4.4 میکرو مولار BA بدست آمد. بالاترین میزان نوساقه زایی در غلظت های کم BA اتفاق افتاد. وی خاطرنشان کرد: شرایط بهینه ای برای تراریخته سازی از هم کشتی نمونه های کوتیلدونی با اگروباکتریوم در محیط MS بدون هیچ گونه هورمون رشدی به مدت 48 ساعت بدست آمد. بعد از مرحله هم کشتی، نمونه های کوتیلدونی روی محیط کشت انتخابگر حاوی هیگرومایسین و سفوتاکسیم کشت شدند. بعد از انتقال کوتیلدون ها به محیط انتخابگر و پس از چند بار واکشتی ریزنمونه ها، گیاهان کاهوی تراریخت بدست آمدند. محب الدینی افزود: با استفاده از آنالیز PCR و Southern Blotting، حضور قطعه T DNA حاوی ژن پروانسولین انسانی در ژنوم کاهو اثبات شد و همچنین انجام RT PCR نسخه برداری از روی این ژن را تأیید کرد. آنالیز گیاهان تراریخته در سطح پروتیین با بهره گیری از آزمون های ELISA و ایمونوبلاتینگ وجود پروتیین در گیاهان تراریخته را تأیید کردند.این پژوهش با راهنمایی دکتر مختار جلالی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

بالا^^