صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
3- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
چهارشنبه   ۱۳۹۹/۱۱/۸  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » راهنمای مدیران » رژیم غذایی مناسب
 
رژیم غذایی مناسب

 

اثربخشی پودر جوانه بروکلی در بهبود غلظت چربی‌های خون بیماران دیابتی نوع 2

 

 اثربخشی پودر جوانه بروکلی در بهبود غلظت چربی‌های خون بیماران دیابتی نوع 2

نتایج بررسی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نشان می‌دهد، پودر جوانه بروکلی در بهبود غلظت چربی‌های خون از جمله کلسترول و تری‌گیلیسیرید تاثیر مثبت دارد.

‏‏
پژوهشی با هدف بررسی اثر پودر جوانه بروکلی بر گلوکز ناشتا و غلظت چربی‌های خون در مبتلایان به دیابت نوع 2 توسط دکتر فریدون عزیزی، از پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی و اجرا شد. در این مطالعه، 63 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند، گروه اول (21 نفر) روزانه 10 گرم پودر جوانه بروکلی، گروه دوم (22 نفر) 5 گرم در روز پودر جوانه بروکلی و گروه شاهد که متشکل از 20 نفر بود، 5 گرم در روز دارونما دریافت کردند. سپس قند خون ناشتا، کلسترول تام، تری‌گلیسرید، کلسترولLDL-، کلسترولHDL-، قبل و در پایان هفته چهارم مداخله، اندازه گیری شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که در پایان هفته چهارم، پودر جوانه بروکلی موجب 13.5 درصد کاهش معنی‌دار تری‌گلیسرید سرم در گروه اول، در مقایسه با گروه شاهد شد. میانگین غلظت کلسترولHDL- در پایان هفته چهارم در گروه اول به طور معنی دار بالاتر از گروه دوم و گروه شاهد بود. نمایه آتروژنیک پلاسما در گروه اول در پایان مدت مداخله، 26 درصد کاهش داشت. همچنین 19.6 درصد و 12 درصد کاهش معنی دار قند خون ناشتا و 16.5 درصد و 12.2 درصد کاهش معنی دار کلسترول تام در پایان هفته چهارم در گروه اول و دوم در مقایسه با ابتدای مطالعه مشاهده شد. نسبت‌های کلسترول تام به کلسترول HDL- و کلسترول LDL- به کلسترولHDL- در گروه اول در پایان هفته چهارم 12.3 درصد و 10.6 درصد کاهش معنی‌دار داشت. نتایج بدست آمده از بررسی یافته‌ها نشان داد: پودر جوانه بروکلی می‌تواند در بهبود غلظت چربی‌های خون در بیماران دیابتی تاثیر مثبت داشته باشد.

بالا^^