صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
2- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
چهارشنبه   ۱۴۰۰/۶/۳۱  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » راهنمای مدیران » با مدیریت
 
با مدیریت
 
بیست نکته درباره کسب و کار در آلمان

 

 بیست نکته درباره کسب و کار در آلمان

1 - آلمانی ها نسبت به ابهام و عدم اطمینان حس ناخوشایندی دارند و مایلند پیش از اتخاذ هر تصمیمی، مساله را به دقت موشکافی کنند. آنها می کوشند از دخالت دادن احساسات و گمانه زنی ها در تصمیمات کاری پرهیز کنند.


2 - برنامه ریزی ریشه ای و بلند مدت ، مقبول و ارزشمند است . برنامه ریزی هایی از این دست به میزان قابل توجهی بر طرح ریزی آینده تاثیر دارند .
3 - جایگاه ارزشی هر فرد، مستقیما بر سطح دانش و صلاحیت فنی و ارتباط دارد . بنابراین آلمانی ها به تحصیلات بسیار بها می دهند .
4 - به مجرد اتخاذ هر تصمیم، از همه انتظار می رود بی قید و شرط آن را اجرا کنند،‌ فارغ از اینکه از ابتدا با آن تصمیم موافق یا مخالف بوده باشند .
5 - مدیر می بایست حوزه کاری خود را بشناسد و رهبری شفاف و صریحی از خود بروز دهد . نظر به اهمیت فوق العاده جایگاه سلسله مراتبی ، به ندرت پیش می آید علنا با مافوق خود معارضه کند .
6- بروز هیجانات عاطفی از قبیل خشم و نا امیدی، در محیط کار نشانه ضعف و غیر حرفه ای گری قلمداد می شود.
7 -کارمندان انتظار دارند در مورد هر ماموریت کار خاص، دستورالعمل های دقیق و روشن دریافت کنند؛ و سپس برای انجام وظایف به دور از دخالت و بازرسی های هماهنگ نشده، آزادی عمل داشته باشند .
8 - روابط فیمابین رئیس مرئوسی تا حد بسیار زیادی خشک و رسمی به نظر می رسند .
9 - کاربری سیستم های تقدیر و پاداش دشوار است. از آلمانی ها انتظار می رود وظایف خود را صحیح و حرفه ای انجام دهند . از نقطه نظر آنها لزومی ندارد بازخورد مثبتی در قبال انجام وظیفه صورت گیرد .
10- شرکت های آلمانی ساختاری سلسله مراتبی و طبقه بندی شده دارند . هر دپارتمان از پایگاه قدرت خود محافظت می کند و اطلاعات می بایست از طریق کانال های مناسب جریان یابند .
11 - تنظیم و مدیریت تیم هایی که در طول خطوط سلسله مراتبی ایجاد می شوند، دشوار است؛ چرا که با ساختار ها و قواعد معمول سازمانی در تعارض قرار می گیرند .
12 - در جلسات رسمی هستند، مگر آنکه دو نفر و چهره به چهره باشند . چنانچه خواهان دریافتن عقاید و طرز فکر افراد هستید،‌غالبا بهتر است در جلسات دو نفره غیر رسمی به جستجوی آن برآیید .
13 -  آلمانی ها عموما با آمادگی قبلی کامل در جلسات حاضر می شوند و همه آمار و ارقام لازم را در پرونده های همراه خود دارند . حضور در جلسه ای بدون آمادگی قبلی بسیار غیر متعارف است .
14- واقعیت فدای سیاسی کاری و تسامح بین دو دیدگاه متعارض نمی شود. مصالحه کاری نشانه ای از ضعف،‌ عدم اعتماد به نفس و ابهام قلمداد می شود .
15 - سکوت کردن به مراتب بهتر از اظهار نظر در حوزه های غیر تخصصی است .
16- اطلاعات داخلی در کانال های بالا به پایین بر مبنای لزوم یا عدم لزوم جریان می یابند . انتظار می رود مدیران ارشد نسبت به دیگران اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند .
17- ارتباطات مکتوب، بر فرم شفاهی ارتباط تاثیر دارند . از این رو حائز اهمیت است که اطلاعات، تصمیمات،‌ و ... به شکل مکتوب ارائه شوند .
18 - شوخی در محیط کار عموما نابجا است . به ویژه از شوخی در موقعیت های مهم و دشوار کاری بپرهیزید . با این وجود چنانچه با آلمانی ها بیامیزید، درخواهید یافت که آنها نیز به اندازه شما به شوخ طبعی راغب هستند.
19 - توجه به زمان بسیار حائز اهمیت است . خود را به گناه سرقت زمان آلوده نکنید !
20 - شاید آلمانی ها حتی در بین خودشان بی نهایت رسمی به نظر برسند . این رسمیت افراطی نشانه احترام است؛ چنان که حتی کسانی که سالها است یکدیگر را می شناسند، از القابی نظیر آقای ...، خانم ...،‌یا جناب ...، استفاده می کنند .
 

 

بالا^^