افسرده‌ايد؟....چاي سبز بنوشيد

پژوهشگران ژاپني در تحقيقات جديد خود نشان داده‌اند كه مردان و زنان مسني كه در روز يك يا چند فنجان چاي سبز مي‌نوشند ، كمتر دچار احساس پيري و افسردگي مي‌شوند.

اين محققان با مطالعه روي گروهي از زنان و مردان 70 سال يا مسن‌تر دريافته‌اند ؛ سالمنداني كه روزانه دست كم چهار فنجان چاي سبز مي‌نوشند ، 44 درصد كمتر از همسالان خود علائم افسردگي را نشان مي‌دهند.اين در حالي است كه در مطالعات اوليه روي يك هزار و 58 سالمند نسبتا سالم نيز معلوم شد كه مصرف چاي سبز ، باعث كاهش اضطراب‌ها و تنش‌هاي رواني مي‌شود.اين گزارش مي‌افزايد: از كل افرادي كه در اين تحقيق شركت كرده بودند حدود 34 درصد از مردان و 39 درصد از زنان علائمي از افسردگي داشتند كه اين علائم در 20 درصد مردان و 24 درصد زنان شديد بود.با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، محققان تاكيد كردند كه تاثيرات مشخص پيشگيرانه و محافظتي حاصل از مصرف چاي سبز براي مقابله با افسردگي تحت تاثير شرايط فردي همچون وضعيت اقتصادي، جنسيت، رژيم غذايي يا سابقه مشكلات پزشكي، مصرف داروهاي ضد افسردگي، مصرف دخانيات و فعاليت‌هاي ورزشي قرار نمي‌گيرد.از سوي ديگر، در اين تحقيق هيچ رابطه‌اي از تاثير مصرف چاي سياه يا قهوه در كاهش علائم و نشانه‌هاي افسردگي مشاهده نشده است.به گفته پژوهشگران؛ در چاي سبز اسيد آمينه‌هاي تيانين وجود دارد كه نقش يك آرامبخش را براي مغز ايفا مي‌كند.از آنجا كه انجام مطالعات و بررسي‌هاي بيشتر براي تاييد و اثبات خاصيت ضد افسردگي چاي سبز الزامي و حائز اهميت است ، محققان توصيه مي‌كنند كه بايد از مصرف بي‌رويه و بيش از حد اين نوشيدني براي به حداقل رساندن افسردگي خودداري كرد.